Koncentrácia

Ak iba začínate meditovať, začnite s rozvíjaním sily koncentrácie. Inak vo chvíli, keď sa pokúsite vyprázdniť a utíšiť svoju myseľ, vstúpia do vás milióny nevítaných myšlienok a vy nedokážete meditovať ani len sekundu. Ak sa môžete koncentrovať každý deň pár minút predtým, než vstúpite do meditácie, odstránite tým prekážky a pomôže vám to robiť rýchly pokrok.

Koncentrácia znamená vnútornú ostražitosť a bdelosť. Keď sa koncentrujeme, sme ako strela, vstupujúca do niečoho, alebo ako magnet, ktorý priťahuje objekt koncentrácie k sebe. V tej chvíli nedovolíme žiadnej myšlienke, či už dobrej alebo zlej, aby vstúpila do našej mysle. V koncentrácii musí byť celá myseľ sústredená na určitý objekt alebo subjekt. Ak sa sústreďujeme na kvet, pokúšame sa cítíť, že na celom svete neexistuje nič iné, iba my a kvet. Koncentrácia nie je agresívny spôsob pozerania na objekt. Vôbec nie! Takáto koncentrácia pochádza priamo z duše, z nepremožiteľnej sily vôle duše.

Veľmi často počujem ašpirujúcich hovoriť, že sa nedokážu sústrediť viac ako päť minút. Po piatich minútach ich rozbolí hlava, alebo ju majú ako v ohni. Prečo? Je to preto, že sila ich koncentrácia pochádza z intelektuálnej mysle, alebo môžeme povedať, z disciplinovanej mysle. Myseľ vie, že sa nesmie túlať, toľko vedomostí myseľ má. Ale ak máme myseľ používať správne, osvieteným spôsobom, musí do nej vstúpiť svetlo duše. Potom, keď svetlo duše vstúpi do mysle, je úžasné jednoduché hodiny a hodiny sa na niečo koncentrovať. Vtedy tam nemôžu byť žiadne myšlienky, pochybnosti alebo strach. Pokiaľ je myseľ zaplavená svetlom duše, nemôže do nej vstúpiť žiadna negatívna sila.

Keď sa koncentrujete, musíte cítiť, že sila vašej koncentrácie prichádza zo srdcového centra a potom vystupuje hore do tretieho oka. Srdcové centrum je miesto, kde sídli duša. Keď v tejto chvíli myslíte na dušu, je lepšie nevytvárať si o nej žiadny zvláštny názor, ani rozmýšľať o tom, ako vyzerá. Myslite na ňu iba ako na predstaviteľa Boha alebo nesmierne svetlo a blaženosť. Takže keď sa koncentrujete, skúste cítiť, ako svetlo duše prichádza zo srdca a prechádza cez tretie oko. Potom s týmto svetlom vstúpte do objektu koncentrácie a stotožnite sa s ním. Posledným stupňom koncentrácie je odhalenie skrytej najvyššej pravdy v objekte koncentrácie.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd