Správne dýchanie

Správne dýchanie je pri meditácii veľmi dôležité. Keď dýchate, skúste sa nadychovať čo najpomalšie a najpokojnejšie, takže keby niekto držal tenkú niť pred vaším nosom, ani by sa nepohla. Keď vydychujete, skúste vydychovať ešte pomalšie, ako ste sa nadychovali. Ak je to možné, urobte krátku prestávku medzi koncom vášho prvého výdychu a začiatkom druhého nádychu. Ak môžete, na pár sekúnd zadržte dych. Ale ak je to pre vás ťažké, nerobte to. Nikdy nerobte nič, čo by mohlo poškodiť vaše orgány alebo dýchací systém.

Prvá vec, na ktorú by ste mali pri dýchaní myslieť, je čistota. Ak pri nádychu dokážete cítiť, že dych prichádza priamo od Boha, od Čistoty samej, vtedy sa váš dych môže veľmi ľahko prečistiť. A potom pri každom nádychu skúste cítiť, že prinášate do svojho tela mier, nekonečný mier. Opakom mieru je nepokoj. Pri výdychu, skúste cítiť, že zo svojho vnútra vyháňate všetok nepokoj a tiež nepokoj, ktorý vidíte všade okolo seba. Keď budete dýchať týmto spôsobom, zistíte, že vás nepokoj opúšťa. Keď si to niekoľkokrát precvičíte, prosím, pokúste sa cítiť, že nadychujete silu z vesmíru. A keď vydychujete, cíťte, ako všetok strach odchádza z vášho tela. Keď to niekoľkokrát precvičíte, skúste cítiť, že to, čo vdychujete, je radosť, nekonečná radosť a to, čo vydychujete, je smútok, utrpenie a melanchólia.

Je ešte jedna vec, ktorú môžete skúsiť. Predstavte si, že nenadychujete vzduch, ale kozmickú energiu. Cíťte, ako s každým vdychom do vás vstupuje úžasná vesmírna energia a vy ju použijete na to, aby ste očistili svoje telo, vitál, myseľ a srdce. Cíťte, že nie je ani jedno miesto vo vašom tele, ktoré by nebolo zaplavené prúdom kozmickej energie. Prúdi vo vašom vnútri ako rieka, umýva a očisťuje celú vašu bytosť. Potom pri výdychu si predstavte, že vydychujete všetky smeti zo svojho vnútra, všetky svoje nebožské myšlienky, temné nápady a nečisté činy. Cíťte, že vydychujete zo svojej bytosti všetko, čo nazývate nebožským a čo nechcete pokladať za svoje vlastné.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd