Keď sa vás dieťa opýta, kto je Boh, aká je najlepšia odpoveď ?

Sri Chinmoy: Keď rozprávate dieťaťu o Bohu, nerozprávajte o Ňom ako o starom človeku. Dajte dieťaťu pocítiť, že Boh je niekto v jeho veku. Ak má dieťa tri roky, Boh má preňho tiež tri roky. Povedzte mu, že Boh je jeho dobrý Priateľ, jeho večný Priateľ. Povedzte mu, aby bolo na Boha pripravené. Boh k nemu prichádza ako jeho najbližší Priateľ, a tak by sa malo dobre správať.

Ale najlepšia odpoveď je povedať dieťaťu, aby sa pozrelo do zrkadla a usmialo sa čo najoduševnelejšie. Slovu „oduševnele“ možno dieťa nebude rozumieť, ale ľahko uvidí, ako krásne vyzerá. Povedzte dieťaťu, aby sa usmialo tým úplne najkrajším úsmevom a potom sa na seba pozrelo. Dieťa bude vedieť, či je to krásny úsmev alebo len obyčajný úsmev. Čím krajší úsmev, tým viac božskosti vyjde do popredia. Dospelí musia meditovať, modliť sa a tak si rozvíjať božské vedomie, ale dieťa to dokáže urobiť poľahky. Keď sa dieťa pozrie na svoje krásne, žiariace vedomie, povedzte mu, že sa pozerá na Boha a nikoho iného.

Kto je Boh? Boh je naša vlastná najvyššia skutočnosť. Ak sa dokážete dušeplne usmiať úsmevom, ktorý okamžite osvieti vás samých a celý svet, potom ten úsmev nie je nič iné ako Boh. Dovoľte dieťaťu zotrvať vo vedomí svojho najkrajšieho úsmevu, úsmevu, ktorý sa šíri do celého sveta. Pre dieťa je toto tá najjednoduchšia, najzrozumiteľnejšia, ale súčasne aj najefektívnejšia a najpresvedčivejšia odpoveď. A zároveň je to úplná pravda. Vôbec nerozprávate dieťaťu hlúposti.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd