Význam dieťaťa

Je to dieťa, nie starý človek, kto sa v živote vyvíja. Starí ľudia sa nestarajú o pokrok. Ale nie fyzický vek robí človeka starým. Aj šesťdesiat- či sedemdesiatročný človek môže mať nadšenie, vnútornú radosť a inšpiráciu dieťaťa. Ale môžu byť sedemnásť-, osemnásť- alebo dvadsaťroční ľudia, ktorí nemajú žiadnu ašpiráciu, žiadnu inšpiráciu, žiadnu dynamiku. Ak dev(tnásťročný chlapec nemá schopnosť prijať niečo od sveta, alebo ponúknuť niečo svetu, ak sa nestará o svet a cíti, že nepotrebuje od sveta nič, potom je duchovne dev(ťdesiatročný. Na druhej strane, ak sa niekto dev(ťdesiatročný chce učiť vnútorný jazyk — jazyk božskej lásky, jazyk božského mieru, jazyk božskej múdrosti, jazyk božského svetla — potom je z duchovného hľadiska dieťaťom. V duchovnom živote nie sú dôležité naše pozemské roky, ale naša individuálna dychtivosť robiť niečo, stať sa niečím — stať sa dieťaťom Boha. Ak sa skutočne chcete stať dieťaťom, potom by ste mali cítiť, že sa vždy máte čo učiť a že Boh je tu preto, aby vás učil. V duchovnom živote sa každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu učíme niečo nové od svojho božského Otca. Ak neprestajne cítite, že sa vo vnútornom svete niečo učíte, potom Božia božskosť, ktorú dokážete prijať a dosiahnuť, bude neobmedzená.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd