Myslíte si, že sa na deťoch prejaví, keď majú len jedného rodiča a ak áno, ako?

Sri Chinmoy: Veľmi často sú deti ovplyvnené tým, že majú len jedného rodiča. Deti chcú mať otca aj matku. Len vtedy majú pocit, že rodina je úplná. Ale na stovkách prípadov môžeme vidieť, že otec dokáže prejaviť deťom takú istú náklonnosť a lásku ako obaja rodičia, alebo že matka má schopnosť ponúknuť deťom aj lásku, ktorú očakávajú od otca. Ak otec nežije, od matky sa prirodzene očakáva, že ponúkne a musí ponúknuť aj otcovskú lásku. A ak matka nežije, otec musí zohrať aj matkinu úlohu.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd