Kapitán, môj Kapitán

Dychtivosť 1

```

Dychtivosť je čistota sĺz môjho života.

Dychtivosť je krása úsmevov môjho srdca.

Dychtivosť je moja blízkosť k Bohu-stvoreniu.

Dychtivosť je moja jednota s Bohom-Stvoriteľom.

Moja dychtivosť je moje skvelé privilégium

vidieť jeden krok dopredu, na rozdiel od iných.

Moja dychtivosť neočakáva prekvapenia,

pretože môj Kapitán ma úplne presvedčil,

že On nielen pozná Cestu,

ale aj všetko pre mňa už naplánoval.

Od môjho Kapitána sa moja dychtivosť naučila

vidieť každú sekundu ako zrodenie nového dňa

a v ňom celý život nového roku,

aby som Ho potešil Jeho vlastným Spôsobom.

Môj Kapitán mi hovorí:

„Moje dieťa, kvôli dychtivosti tvojho života

ti dávam Svoj Život Večnosti.

Moje dieťa, kvôli dychtivosti tvojho srdca

ti dávam Svoje Srdce Nekonečnosti.

Moje dieťa, si spontánnosťou a dychtivosťou

svojej ašpirácie

a Ja som Svojou Láskou

Uspokojenia a Nesmrteľnosti."

```

CC 1. 14. júla 1987.

Som pripravený 2

```

Moje meno je príprava, príprava a čistota.

Môj Kapitán, aké je Tvoje Meno?

„Moje Meno je Súcit, Súcit a Krása.”

Môj Kapitán, moje telo je pripravené.

„Tak požiadaj svoje telo, aby sa prebudilo, pozrelo sa okolo

a dušeplne ocenilo krásu

Môjho plodného stvorenia.”

Môj Kapitán, môj vitál je pripravený.

„Tak požiadaj svoj vitál,

aby išiel študovať do školy disciplíny

a získal veľmi skvelé dosiahnutia a diplomy.”

Môj Kapitán, moja myseľ je pripravená.

„Tak požiadaj svoju myseľ, aby prestala žiť

v neplodnom svete myšlienok,

pretože chcem, aby tvoja myseľ plávala

v oceáne mieru.”

Môj Kapitán, moje srdce je pripravené.

„Tak požiadaj svoje srdce, aby každý deň spievalo

novú pieseň jednoty,

ktorá poteší univerzálny Život

Mojej transcendentálnej Vízie.”

Môj Kapitán, moja duša je pripravená.

„Tak požiadaj svoju dušu, aby ku Mne okamžite prišla

a sadla si na svoje tajné a posvätné miesto

v Mojej zlatej Lodi,

ktorá onedlho začne

svoju cestu bez zrodenia a bez smrti.”

Môj Kapitán, konečne aj ja som pripravený.

„Tak hneď v tejto chvíli prehlás,

že ty a Ja večne snívame

o premene sveta.”

```


CC 2. 15. júla 1987.

Ak budeš mať najprv Mňa3

```

Môj Kapitán, chcem úspech.

„Potom, Moje dieťa, otvor svoje ruky.”

Môj Kapitán, chcem pokrok.

„Potom, Moje dieťa, otvor svoje srdce.”

Môj Kapitán, chcem dokonalosť.

„Potom, Moje dieťa, otvor svoj život.”

Kapitán, môj Kapitán, ako to,

že nedokážem otvoriť svoje ruky?

„Neviem ti povedať prečo,

ale som nesmierne šťastný,

že nedokážeš otvoriť svoje ruky.”

Kapitán, môj Kapitán, ako to,

že nedokážem otvoriť svoje srdce?

„Neviem ti povedať prečo,

ale som nesmierne šťastný,

že nedokážeš otvoriť svoje srdce.”

Kapitán, môj Kapitán, ako to,

že nedokážem otvoriť svoj život?

„Neviem ti povedať prečo,

ale som nesmierne šťastný,

že nedokážeš otvoriť svoj život.”

Môj Kapitán, prečo Si ku mne taký krutý?

Ty nechceš môj úspech?

Ty nechceš môj pokrok?

Ty nechceš moju dokonalosť?

„Moje dieťa, chcem tvoj úspech,

chcem tvoj pokrok

a chcem tvoju dokonalosť.

Ale ty si taký blázon,

že chceš svoj úspech,

pokrok a dokonalosť bez toho,

aby si chcel najprv Mňa.

Tvoj úspech, pokrok a dokonalosť

ti nikdy nemôžu dať pravé uspokojenie,

pokiaľ najprv nebudeš mať vo svojom živote Mňa.

„Len tvoja odovzdaná myseľ jednoty,

tvoje odovzdané srdce jednoty

a tvoj život jednoty odovzdaný Mne

ti môžu dať neustálu radosť, bezdychú radosť

a nekonečnú radosť.

Ak budeš mať najprv Mňa ako svoj stály

Poklad a Vlastníctvo Jednoty,

len vtedy bude tvoj úspech

Semienkom Mojej Večnosti,

tvoj pokrok bude Kvetom Mojej Nekonečnosti

a tvoja dokonalosť bude Plodom Mojej Nesmrteľnosti.”

Môj Kapitán, sedím pri Nohách Tvojho Odpustenia.

Klaniam sa Oku Tvojho Súcitu.

```


CC 3. 16. júla 1987.

Tajomstvo, ako Ťa urobiť šťastným4

```

Môj Kapitán, povedz mi tajomstvo,

ako Ťa mám urobiť šťastným.

Môj Kapitán, bol čas,

keď som bol vo svete túžob.

Preto Si bol taký smutný.

Ale teraz som vo svete ašpirácie.

Prečo si taký smutný teraz?

Zdá sa mi, že Ťa nikdy nedokážem

urobiť šťastným.

„Moje dieťa, keď si bol vo svete túžob,

bol si hladným a všetko požierajúcim tigrom.

Preto nebolo možné, aby Som bol s tebou spokojný

a zostal šťastný.

Hoci teraz žiješ vo svete ašpirácie,

tvoj život ašpirácie je slabý ako malý mravec.

Ako môžem byť na teba hrdý?

Ako môžem byť šťastný?”

Môj Kapitán,

môj život ašpirácie Ti spôsobil smútok.

Môj život ašpirácie Ti spôsobuje smútok.

Dúfam, že Ťa niekedy realizujem

a môj život realizácie

Ťa urobí naozaj šťastným.

„Moje dieťa, to úplne závisí od toho,

aký druh realizácie chceš.

Ak túžiš po kvapke realizácie

a nie po oceáne realizácie,

potom Ma nepochybne

urobíš znova nešťastným.

Teraz je hodina tvojej realizácie veľmi ďaleko.

Ale pretože si vo svojom živote ašpirácie,

ašpiruj, ašpiruj na najvyššiu výšku.

Tvoje dosiahnutie najvyššej výšky

nakoniec rozkvitne

do realizácie neoddeliteľnej jednoty

s Mojím Univerzálnym Životom.

„Zabudni na svoj život túžob.

Nezanedbávaj svoj život ašpirácie.

Zaplav svoj život ašpirácie

svetlom sľubu svojho srdca,

aby Som ťa vo Svojej vybranej Hodine mohol požehnať

za tvoju realizáciu

veľmi mocne, veľmi hrdo a veľmi šťastne

Blaženosťou a Uspokojením Svojej Nesmrteľnosti.“

```


CC 4. 17. júla 1987.

Koľkokrát za deň?5

```

Kapitán, prosím, povedz mi, koľkokrát za deň

na mňa myslíš.

„Raz, Moje dieťa.”

Ach beda, iba raz?

Si ku mne taký neláskavý!

Kapitán, koľkokrát za deň

požehnáš moje srdce

Svojou Láskou?

„Raz za mesiac.”

Ach beda, iba raz za mesiac!

Kapitán, Si ku mne taký neláskavý!

Kapitán, prosím, povedz mi, koľkokrát za deň

hovoríš o mne v dobrom pred ostatnými.

„Raz za tri mesiace.”

Raz za tri mesiace!

Ach, beda, beda, beda!

Kapitán, je nepredstaviteľné, ako ma nemáš rád!

Kapitán, prečo na mňa myslíš

iba raz za deň?

„Moje dieťa, čo mám robiť?

Keď na teba myslím,

vidím, že myslíš na celý svet

a nie na Mňa.”

Kapitán, prečo požehnáš moje srdce

Svojou Láskou

iba raz za mesiac?

„Moje dieťa, tvoje srdce je plné neistoty,

a navyše, máš dvere svojho srdca

veľmi často zatvorené.

Neuvedomuješ si,

že mi svojím často zatvoreným srdcom

spôsobuješ šokujúci zážitok?”

Kapitán, prečo o mne hovoríš v dobrom pred ostatnými

iba raz za tri mesiace?

„Moje dieťa, keby som použil Svoje Svetlo Spravodlivosti,

nedokázal by Som o tebe hovoriť v dobrom

ani raz za rok.

Len kvôli tebe Som

Výškou Súcitu Svojho Srdca

a hovorím o tebe v dobrom raz za tri mesiace.”

Ale Kapitán, ja na Teba myslím každý deň

viac než len raz.

Ponúkam Ti lásku svojho srdca každý deň

viac než len raz.

Hovorí o Tebe v dobrom

viac než len raz za deň.

„Pravda, myslíš na Mňa každý deň,

ale bez úprimnosti.

Buď úprimný vo svojich myšlienkach!

Pravda, ponúkaš Mi svoju lásku

viac než len raz za deň,

ale tvojej láske chýba dušeplná, oddaná jednota.

Buď dušeplný vo svojej láske!

Pravda, hovoríš o Mne v dobrom

viac než len raz za deň,

ale jasne vidím,

že v tom, čo o Mne hovoríš druhým,

nie je žiadne vnútorné presvedčenie.

Veľmi šikovne a rád

priťahuješ obdiv ostatných tým,

že o Mne hovoríš v dobrom.

Buď si istý tým, čo hovoríš!”

Kapitán, to znamená, že Ťa nikdy

nedokážem potešiť.

„To nie je pravda, Moje dieťa.

Dokážeš to a potešíš Ma.”

Kapitán, kedy?

„V ten deň, keď začneš cítiť,

že tvoj život je krásou odovzdania

a tvoje srdce je čistotou vďačnosti.”

```


CC 5. 18. júla 1987.

Keď urobíš jeden krok ku mne6

```

Hoci mám neúprimnú myseľ,

často na Teba myslím, môj Kapitán.

Hoci mám nečisté srdce,

bojazlivo Ťa milujem, môj Kapitán.

Hoci mám komplikovaný život,

váhavo Ťa potrebujem, môj Kapitán.

Prosím, povedz mi, čo si skutočne myslíš

o mojej neúprimnej mysli, nečistom srdci

a komplikovanom živote.

„Moje dieťa, keď používaš svoju neúprimnú myseľ,

nečisté srdce a komplikovaný život,

je to akoby si urobil jeden krok ku Mne.

Keď ty urobíš jeden krok ku Mne,

Ju urobím jeden krok od teba.

Ale ak raz použiješ svoju úprimnú myseľ,

čisté srdce a jednoduchý život,

tak ti hovorím,

že keď ty urobíš jeden krok ku Mne,

Ja urobím deväťdesiatdeväť krokov, aby som ťa stretol

a dal tvojej mysli

krásny Úsmev Úprimnosti,

tvojmu srdcu

mocné Objatie Čistoty

a tvojmu životu,

plodnú Jednotu Jednoduchosti.”

```


CC 6. 5. augusta 1987.

Ty si môj jediný priateľ7

```

Kapitán, môj Kapitán,

ty si môj Priateľ, jediný Priateľ.

Preto sa na Teba vo všetkom spolieham.

Spolieham sa na Teba,

že naplníš môj život ľudských túžob.

Spolieham sa na Teba,

že naplníš moje srdce božskej ašpirácie.

Kapitán, môj Kapitán,

Som aj ja Tvoj priateľ?

„Moje slaké dieťa,

to určite si.”

Kapitán, môj Kapitán,

ak je to tak, spoliehaš sa aj Ty v niečom

na mňa?

„Moje sladké dieťa,

spolieham sa na teba iba v jednom.

Bezsenne sa spolieham

na bezdychú lásku a jednotu tvojho srdca.”

```


CC 7. 8. augusta 1987.

Musím sa všetkého vzdať?8

```

Kapitán, môj Kapitán,

musím sa všetkého vzdať,

aby som Ťa prehlásil za svojho vlastného,

úplne vlastného?

„Moje sladké dieťa,

najprv Ma prehlás za svojho vlastného,

úplne vlastného.

Na svoj veľký údiv zistíš,

že okrem Mňa nemáš nič svoje vlastné,

čoho by si sa mohol vzdať,

pretože samotný tvoj život a existencia

je Mojím požehnaným Vlastníctvom.

A tiež objavíš,

že Ja som tvoja večná Loď Snov

a ty si cestujúci skutočnosti Mojej Nesmrteľnosti.

Naším cieľom je modro-zlaté Pobrežie

nektárovej blaženosti Mojej Nekonečnosti.”

```

CC 8. 8. augusta 1987.

Ako ďaleko som od realizácie?9

```

Môj Pán-Kapitán,

ako ďaleko som od realizácie?

„Moje dieťa, najprv sa Ma spýtaj,

ako ďaleko si od ašpirácie.”

Môj Pán-Kapitán,

ako ďaleko som od ašpirácie?

„Moje dieťa, najprv sa Ma spýtaj,

ako ďaleko si od čistoty.”

Môj Pán-Kapitán,

ako ďaleko som od čistoty?

„Moje dieťa, najprv sa Ma spýtaj,

ako ďaleko si od úprimnosti.”

Môj Pán-Kapitán,

ako ďaleko som od úprimnosti?

„Moje dieťa, najprv sa Ma spýtaj,

ako ďaleko si od jednoduchosti.”

Môj Pán-Kapitán,

ako ďaleko som od jednoduchosti?

„Moje dieťa, vzdialenosť medzi tebou

a tvojou jednoduchosťou

je presne rovnaká ako vzdialenosť

medzi tým, čo chceš

a tým, čo potrebuješ.”

Môj Pán-Kapitán,

viem, že chcem veľa, veľa vecí,

ale neviem, čo skutočne potrebujem.

“Moje dieťa, potrebuješ len jednu vec:

potrebuješ Mňa a nič iné

a nikoho iného.

Musíš tiež vedieť, čo sa v skutočnosti stane,

keď niečo chceš

a keď niečo potrebuješ.

Keď niečo chceš,

chceš byť vlastníkom.

Keď niečo potrebuješ,

chceš, aby si niekomu patril.

V ten deň, keď budeš chcieť, aby som ťa vlastnil,

aby si patril iba Mne,

tvoja realizácia Mňa,

tvoja úplná jednota so Mnou

ti bude ľahko na dosah.

Takže, Moje dieťa, dovoľ Mi, aby som ťa vlastnil.

Ty buď Mojím vedomým a odovzdaným vlastníctvom.

Pozri,

stal si sa svojou najvyššou realizáciou."

```

CC 9. 9. augusta 1987.

Vtedy Ma potešíš10

```

Môj Súcitom zaplavený Kapitán,

moje nečisté srdce Ťa neteší,

moja neposlušná myseľ Ťa neteší,

môj namyslený vitál Ťa neteší,

môj ničomný život Ťa neteší.

Mám vôbec niečo čo Ťa teší?

„Áno, Moje úprimnosťou zaplavené dieťa,

teší Ma bezsenne dychtivá ochota

tvojej duše.

Snaž sa byť prebudeným srdcom

a oslobodeným životom.

Vtedy Ma potešíš

ďaleko za svoju predstavivosť.“

```

CC 10. 10. augusta 1987.

Buď odvážny vo vnútri! Buď odvážny navonok!11

```

Kapitán, môj Kapitán,

môj drahý, sladký a súcitný Kapitán,

Pred päťdesiatimi šiestimi rokmi

si zo Svojej nekonečnej Štedrosti,

poslal túto dušu na svet,

aby Ťa bezpodmienečne milovala, slúžila Ti

a tešila Ťa Tvojím vlastným Spôsobom.

Len Ty Sám vieš, nakoľko sa mi to podarilo.

Kapitán, Kapitán môjho srdca, Kapitán môjho života,

dnes pri tejto veľmi šťastnej udalosti

v mojom živote Ťa prosím,

aby Si mi dal

veľmi zvláštny Dar.

Daj mi schopnosť

potešiť každého na zemi.

“Moje hlúpe dieťa,

Ja som stvoril tento svet.

Keďže nemám schopnosť

potešiť každú ľudskú bytosť na zemi,

ako môžem dať tento Dar tebe?

Potešiť každú ľudskú bytosť

je nemožná úloha.

Snažím sa tešiť každú ľudskú bytosť pokiaľ môžem.

Potom to nechávam ich osudu.

“Ale existujú ľudské bytosti,

ktoré Ma tešia

ďaleko za ich vlastnú predstavivosť.

Pre nich je Moje Oko Vízie,

pre nich je Moje Srdce Súcitu,

pre nich je Moja Božská Spokojnosť.

Od dneška ťa žiadam,

aby si tešil len tých, ktorí si myslia a cítia,

že tešiť Mňa v tebe

je ich jediná povinnosť, pozemská aj nebeská.

Nestrácaj ani chvíľku svojho vzácneho času na zemi

s tými, ktorých musíš tešiť,

ktorých nôh sa musíš dotýkať v každom okamihu,

aby si zachytil záblesk úsmevu spokojnosti

v ich očiach.

“Buď odvážny vo vnútri!

Buď odvážny navonok!

Táto cesta je len pre odvážnych,

len pre niekoľkých,

ktorí sú Mojimi vybranými nástrojmi.

Žiaľ, sú mnohí,

ktorí nechcú od teba a odo Mňa

nič iné ako pozornosť.

Ale to, čo od teba a odo Mňa potrebujú,

je ich hlad po ašpirácii

a ich smäd po dokonalosti.

“Moje dieťa, Moje večné dieťa,

tvoja loď pláva rýchlo, veľmi rýchlo.

Mnoho, mnoho, mnoho ďalších

vstúpi do tvojej lode na ceste.

A tiež na ceste

všetci tí, ktorí sa unavia

sami vyskočia z lode.

Nemáš čas,

aby si sa pozeral do mora nevedomosti

a sledoval, kto sa topí.

Tvoja loď nikdy nebude prázdna.

Pripláva so svojou plnou kapacitou

a dosiahne Zlatý Breh,

nesmrteľný Príbytok Môjho Srdca."

```


CC 11. 27. augusta 1987.

Notes

Dychtivosť

14. júla 1987

Som pripravený

15. júla 1987

Ak budeš mať najprv Mňa

16. júla 1987

Tajomstvo, ako Ťa urobiť šťastným

17. júla 1987

Koľkokrát za deň?

18. júla 1987

Keď urobíš jeden krok ku mne

5. augusta 1987

Ty si môj jediný priateľ

8. augusta 1987

Musím sa všetkého vzdať?

8. augusta 1987

Ako ďaleko som od realizácie?

9. augusta 1987

Vtedy Ma potešíš

10. augusta 1987

Buď odvážny vo vnútri! Buď odvážny navonok! 27. augusta 1987

From:Sri Chinmoy,Kapitán, môj Kapitán, Agni Press, 1994
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cc