Anjeli

1.

Anjeli hovoria, viac šepkajú. Anjeli šepkajú, viac inšpirujú. Anjeli inšpirujú, viac žiaria. Anjeli žiaria, viac ochraňujú.

2.

Veľkosť anjeli skrývajú. Dobrotu anjeli odhaľujú.

3.

Anjel je fontána sladkosti a hora svetla.

4.

Anjel je nebeská krása a vízia zostupujúca od Boha. Anjel je pozemská povinnosť a poslanie vystupujúce k Bohu.

5.

Anjel požehnáva spiaci svet mierom. Anjel požehnáva snívajúci svet radosťou.

6.

Anjel je krásou láskyplného života a vôňou súcitného srdca.

7.

Anjel neprichádza k zrodeniu sám, prichádza s ním aj radosť. Anjel neprichádza k smrti sám, prichádza s ním aj mier.

8.

Keď meditujem, pradávny mier anjela ma kolíše. Keď sa modlím, moderný zvuk anjela mi dodáva energiu.

9.

Anjel pomáha ľudskej mysli, aby bola cestou k hľadaniu Boha. Anjel pomáha ľudskému srdcu, aby bolo cieľom príchodu Boha.

10.

Okamžitý dotyk anjela môže byť trvalým základom všetkých cností srdca hľadajúceho. Samotný dotyk anjela rozptyľuje mučivú bolesť hlavy mojej mysle spútanej otroctvom.

11.

Nie slzy dieťaťa, ani slzy siroty, ale anjelské slzy môjho srdca sú najrýchlejšie, keď chceme získať Božie Srdce a potešiť Boha Jeho vlastným Spôsobom.

12.

Keď počúvam anjela, urýchľujem svoj príchod k Bohu.

13.

Nezáleží na tom, ako často vidím vo sne anjela, vždy ma to naplní hlbokým rozochvením.

14.

Ó, môj anjel strážny, veľmi rád nespočetne veľakrát opakujem tvoje meno sladké ako kvet.

15.

Samotná prítomnosť anjela dokáže odpovedať a stále odpovedá na všetky moje nekonečné otázky.

16.

Je to tvoja arogancia, a nie tvoja sebadôvera, ktorá nepočúva posolstvo anjela.

17.

Môj anjel strážny mi hovorí, že toto nie je čas, keď máme bývať v jaskyni, ale čas, keď máme lietať po oblohe.

18.

Môj anjel strážny je tým najlepším krotiteľom mojich záchvevov strachu.

19.

Anjeli zostupujú z neviditeľného sveta Za a dovoľujú nám, aby sme ich videli.

20.

Vo chvíli keď anjel hrá na zvonkohru môjho srdca, môj život sa stáva morom blaženosti.

21.

Nemusíš byť svätý, aby ťa miloval anjel. Anjel ťa môže milovať bez ohľadu na to, čím alebo kým si.

22.

Ó, môj anjel strážny, či už stojíš pri mne veľmi blízko, alebo si ďaleko, tvoje osvecujúce oči ma priťahujú ako magnet.

23.

Samotné slovo „anjel“ nesmierne okúzľuje moje srdce.

24.

Anjeli len nesmierne veľa dávajú. Neočakávajú od nás nič na oplátku.

25.

Samotné zjavenie anjela nás okamžite vynáša do Božských výšin.

26.

Ó, môj anjel strážny, ako by som si prial, aby som mohol dychtivo, bezsenne a sebadávajúco bežať a naplniť tvoje naliehavé potreby.

27.

Anjeli žijú medzi izbou môjho srdca a komnatou Božieho Srdca.

28.

Ak dnes dokážeš vidieť anjela, Boh Sám bude chcieť, aby si zajtra uvidel Jeho.

29.

V mojich snoch mi anjeli pomôžu dýchať s rozkvitajúcim úsvitom.

30.

Vždy, keď vyprázdnim svoju myseľ, vidím anjela, ako maľuje dúhu na oblohe môjho srdca.

31.

Keď je moja modlitba úprimná, počujem anjela spievať pieseň nesmrteľnosti. Keď je moja meditácia hlboká, počujem anjela hrať hudbu Nekonečnosti.

32.

Vo chvíli, keď sa predo mnou zjaví anjel, stávam sa extázou svojho srdca.

33.

Anjel nás vždy vyzýva, aby sme nečakali na budúce vlaky zajtrajška.

34.

Vo chvíli, keď zostúpi anjel, moje slabosti a túžby zmiznú.

35.

Keď vidím anjela, okamžite otvorí dvere môjho srdca, aby doň mohla vstúpiť nádej.

36.

Iba úplný hlupák poslúchne anjela neochotne.

37.

Keď sú moje modlitby jednoduché, úprimné a čisté, Boh za mnou posiela anjela so záplavou dúhových úsmevov.

38.

Keď neposlúchame sladké šepkanie anjela, robíme najväčšiu chybu vo svojom živote.

39.

Môj anjel strážny chce, aby som bol hľadajúcim, a nie rečníkom.

40.

Ten, kto sa poteší, keď uvidí anjela, poteší aj ostatných.

41.

Keď zavolám svojmu Pánovi Najvyššiemu, čo je nové, okamžite zdvihne telefón a potom ho odovzdá jednému zo svojich zvláštnych anjelov, aby so mnou hovoril v Jeho mene.

42.

Na rozdiel od zeme, sú anjeli v Nebi vždy veľmi žiadaní.

43.

Možno to nevieme, ale je to skutočne pravda, že každý človek je nerozlučne spojený aspoň s jedným anjelom.

44.

Veľkým prekvapením je, keď si nemyslíme, že anjeli existujú. Väčším prekvapením je, keď veríme v ich existenciu, ale nevidíme ich. Najväčším prekvapením je, keď veríme v ich existenciu a vidíme ich, ale nepočúvame ich rady.

45.

Keď mi Boh chce rýchlo ponúknuť svoju žehnajúcu Ruku, vždy na to použije anjela.

46.

Žiadny anjel nemôže byť skutočne starý, či už podľa pozemských rokov alebo nebeských kalendárov.

47.

Keď zmizne vták mojej nádeje, plačem a plačem. Keď sa objaví môj anjel strážny, lietam a lietam.

48.

Raz som bol hlupák, keď som povedal, že anjeli nie sú nič iné ako naša mentálna halucinácia. Druhýkrát som bol hlupák, keď som si myslel, že anjeli nemôžu urobiť nič pre zlepšenie sveta. Tretíkrát som bol hlupák, keď som povedal, že tento náš svet môže ľahko žiť bez inšpirácie a ochrany anjelov.

49.

Keď moje slzy vďačnosti Bohu stúpajú a klesajú v mojom fontánovom srdci, okamžite vidím tanec anjelov, ktorý osvecuje svet.

50.

Môj anjel strážny mi stále opakuje, že nemusím zostať väzňom svojho osudu.

51.

Nie raz, nie dvakrát, ale trikrát je môj anjel strážny veľmi smutný: raz, keď vidí, že moja myseľ nemá svedomie; raz, keď vidí, že moje srdce je málo vnímavé; raz, keď vidí, že môj život nemá žiadnu vďačnosť.

52.

Anjel nikdy netrpí, ale my trpíme kvôli svojim obmedzeniam a pochybnostiam o existencii anjelov.

53.

Keď je Boh smutný, nikto ho nedokáže utešiť tak rýchlo a úspešne ako jeho anjelské dieťa.

54.

Hlavnou úlohou anjela je všade rozsievať kvety radosti.

55.

Len vtedy cítim, že som naozaj jedinečný hľadajúci, keď mi Boh udelí víťazstvo a moje víťazstvo oslavujú anjeli.

56.

Keď je moja meditácia mimoriadne hlboká, jasne vidím, že môj anjel strážny vezie moje srdce z jedného raja do druhého.

57.

Vždy, keď vidím anjela, moja blaženosť a oddanosť Bohu okamžite rastie.

58.

Keď ma miluje anjel, usmievam sa a usmievam. Keď ja milujem svet, usmieva sa a usmieva.

59.

Môj anjel strážny je mojím najúžasnejším a najmilším sprostredkovateľom komunikácie s Bohom.

60.

Keď začnú tancovať anjeli, moje srdce nedokáže prestať tlieskať.

61.

Moje srdce zažíva sviatok vždy, keď ho navštívi anjel.

62.

Anjeli si jednoducho nevšímajú posmech našej pochybovačnej mysle.

63.

Dotyk anjela je cestovným pasom k radosti a slobode môjho srdca.

64.

Anjel nielen chodí okolo mojej hlavy, ale vstupuje aj do môjho srdca.

65.

Keď ma môj anjel strážny chce prísť požehnať, sprevádza ho blaženosť.

66.

Bez výslovného požehnania od môjho anjela strážneho vidím len veľmi málo zo svojho vnútorného sveta.

67.

Každé ráno ma môj anjel strážny s požehnaním pozýva, aby som zaujal vzácne miesto v jeho srdci.

68.

Môj anjel strážny má veľký dáždnik, pod ktorý sa vždy môžem schovať.

69.

Tak ako moje srdce nemá nič proti Bohu, ani môj anjel strážny nemá nikdy nič proti mne.

70.

Keď sa anjel dotkne mojej hlavy, okamžite viem, že som predurčený na to, aby som urobil niečo veľké. Keď sa anjel dotkne môjho srdca, okamžite cítim, že som predurčený na to, aby som bol jedinečný.

71.

Môj anjel strážny mi neprikazuje, aby som poslúchal, ale ja sám si prikazujem, aby som sa učil.

72.

Neviem prečo sa niekedy chcem schovať, keď veľmi dobre viem, že môj anjel strážny je na mňa vždy veľmi hrdý.

73.

Letmý dotyk anjela ma môže vyslobodiť a tiež ma vyslobodzuje z nepríjemnej spleti strachu a hanby.

74.

Neviem, prečo potrebujem niekoho iného okrem svojho anjela strážneho.

From:Sri Chinmoy,Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ang