9.

Keď vidím ružu
svojím odovzdaným životom,
spontánne cítim,
že som vyvoleným dieťaťom Boha.

From: Sri Chinmoy, Moja ružová cesta. Môj lotosový domov. - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://sk.srichinmoylibrary.com/mrr-9-sk