28.

  Posvätnosť
vášho bezsenného sľubu ochoty
priniesť nový svet,
   svet dávno zabudnutej dôvery,
je jedinečným darom z vysokého Neba ľudstvu
   cez vás.

From: Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta - , Madal Bal, 2002
Sourced from http://sk.srichinmoylibrary.com/gmk-28-sk