72. Pútnici Pána Najvyššieho

Sme pútnici Pána Najvyššieho
na Ceste Nekonečnosti.
Teraz sme prelomili
dvere obmedzenia.
Zničili sme noc
hlbokej temnoty, nevedomosti
a večný, neprekonateľný strach zo smrti.
Loď úsvitu nebeského Svetla
nás volá
a Kormidelník sveta
posvätným putom Božskej Lásky
nás volá.
Ruky Osloboditeľa nás priťahujú
k Oceánu veľkého Neznáma.
Pretože sme získali dych života
v Krajine Nesmrteľnosti
a vysoko zdvihli Zástavu
Pána Najvyššieho,
my sa vrátime -
my, kvapky a plamene
Svetla Premeny.

From: Sri Chinmoy, Moja flauta - , (knižne nevydané), 2015
Sourced from http://sk.srichinmoylibrary.com/mf-72-sk