69. Viera a pochybnosť

Ó, čo je viera a čo je pochybnosť?
Viera je slnko života za hrobom.
Pochybnosť je prehratá bitka vo vnútri, navonok.
Pochybovač kričí: „Mňa nikto nemôže zachrániť.“

From: Sri Chinmoy, Moja flauta - , (knižne nevydané), 2015
Sourced from http://sk.srichinmoylibrary.com/mf-69-sk