Trpezlivosť

Čo je trpezlivosť? Je to božská schopnosť. Nanešťastie ,

my nielenže trpíme veľkým nedostatkom tejto duchovnej schopnosti, ale ju aj nerozumne zanedbávame.

  Čo je to trpezlivosť? Je to vnútorná istota o Božej úprimnej Láske a nepodmienenom vedení. Trpezlivosť je Božia sila skrytá v nás, aby utíšila zúriace búrky života.

  Ak neúspech má moc zmeniť vás život na horkosť samotnú, potom trpezlivosť má moc premeniť vás život v najsladšiu radosť. Neodovzdávajte sa do vôle osudu po jedinom neúspechu. Neúspech väčšinou predchádza úspechu. Ale ak je raz úspech dosiahnutý, zakorení sa vo vás dôvera.

  Majte trpezlivosť s telom; budete schopní akceptovať celý svet. Majte trpezlivosť s vitálom; budete schopní držať celý svet. Majte trpezlivosť s mysľou; nezabudnete ani nestratíte svet. Majte trpezlivosť so srdcom; budete cítiť, že svet nie je iba s vami a vo vás, ale aj pre vás.

  Čas je letiaci vták. Chcete vtáka chytiť a zavrieť do klietky? Ak poznáte tajomstvo pestovania stromu trpezlivosti vo svojom srdci, potom aj vaše najpochabejšie sny budú premenené na plodné skutočnosti.

  Trpezlivosť je vaša úprimná odovzdanosť Božej Vôli. Táto odovzdanosť nie je v žiadnom prípade vymazaním vášho konečného ja, ktorým teraz ste, ale úplnou transcendenciou vašej konečnej existencie v Nekonečné Ja.

Trpezlivosť sa k vám v tichu prihovára: „Pokús sa žiť vnútorným životom. Nielenže uvidíš a dosiahneš svoj cieľ, ale sa aj staneš týmto Cieľom.“

  Trpezlivosť vám nikdy nemôže byť nanútená zvonka. Je to vaše vlastné vnútorné Bohatstvo, Múdrosť, Mier a Víťazstvo.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Piesne duše.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo TEMON, Bratislava v roku 1993.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Piesne duše, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »