Otázka: Keď prídu pochybnosti, mali by sme ich odohnať?

Sri Chinmoy: Keď prídu pochybnosti, musíš ich odohnať, lebo pochybnosti sú pomalý jed. Ak dovolíš pomalému jedu, aby zostal v tvojom vnútri, napadne celý tvoj systém a nakoniec zomrieš. Takže neprechovávaj v mysli žiadne pochybnosti. Pochybnosti sú začiatkom frustrácie a frustrácia sa rada stýka so zničením.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Strom ašpirácie.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Agni Press v roku 1976.

Toto je 300th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Strom ašpirácie, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »