Otázka: Keď ma zahalí temnota, ako mám viac ašpirovať, aby som ju prekonal?

Sri Chinmoy: Keď ťa zahalí temnota, mysli na seba ako na dieťa, ktoré sa stratilo v tmavom, hustom lese. Stratené dieťa žalostne plače a Boží nekonečný súcit prichádza, aby ho zachránil, pričom berie na seba známu podobu so známou tvárou. Ak na seba takto myslíš, potom ti Boh určite príde na pomoc.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Strom ašpirácie.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Agni Press v roku 1976.

Toto je 300th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Strom ašpirácie, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »