Otázka: Ako môžeme cítiť ašpiráciu vo svojich bežných činnostiach – napríklad v rušnej kancelárii, tak intenzívne ako ju cítime počas meditácie?

Sri Chinmoy: Bezpochyby je to náročné udržať si intenzívnu ašpiráciu počas vykonávania rôznych vonkajších činností, ale nie je to nemožné. Ak sa staneš naozaj úprimným hľadajúcim, potom nezáleží na tom, kde sa nachádzaš alebo s kým si, budeš cítiť vnútorný plač. Ak bude tvoje srdce samá čistota a úprimnosť, tento vnútorný plač bude trvalý.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Strom ašpirácie.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Agni Press v roku 1976.

Toto je 300th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Strom ašpirácie, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »